Ibuprom Ultramax 10 tabl.

8,92

Opis

Ibuprom Ultramax 10 tabl.

USP_Zdrowie

Doraźne, krótkotrwałe leczenie ostrych i umiarkowanych bólów różnego pochodzenia:
bóle głowy, w tym migreny,bóle zębów,bóle mięśniowe i kostne, w tym bóle pleców,bóle pourazowe i pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym,nerwobóle,bolesne miesiączkowanie.
Ibuprom Ultramax to lek w postaci tabletek powlekanych, który jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Substancja czynna leku – ibuprofen posiada działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Wskazaniem do stosowania preparatu jest doraźnie, krótkotrwałe leczenie ostrych i umiarkowanych bólów różnego pochodzenia, takie jak bóle głowy (również migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe i kostne (również bóle pleców), bóle pourazowe i pooperacyjne (również związane z zabiegiem stomatologicznym), nerwobóle oraz bolesne miesiączkowanie.

Lek Imbuprom Ultramax jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Pacjenci przyjmujący lek powinni niezwłocznie odstawić lek i zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia oznak bądź objawów owrzodzenia, uszkodzenia błony śluzowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe wymioty), ostrego bólu nadbrzusza, nieostrego widzenia lub innych objawów dotyczących oczu, wysypki skórnej lub innych reakcji nadwrażliwości, zwiększenia masy ciała bądź obrzęków.Najczęściej obserwowane reakcje niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (mogą wystąpić owrzodzenia, perforacja (przedziurawienie) czy krwawienie z przewodu pokarmowego, niekiedy o skutku śmiertelnym), a ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest w szczególny sposób zależne od zakresu dawek oraz od czasu stosowania ibuprofenu.Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar mózgu).

Często (nie więcej niż 1 na 10 osób):
zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, niestrawność, zaparcia i niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często (nie więcej niż 1 na 100 osób):
reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady duszności, również w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego takich przypadkach należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się do lekarza,ból głowy, senność, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie, zaburzenia widzenia,owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, smoliste stolce, krwawe wymioty.

Rzadko (nie więcej niż 1 na 1000 osób):
szumy uszne,uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko (nie więcej niż 1 na 10 000 osób):
ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości. Mogą one wystąpić jako na przykład obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolności oddechowej, przyspieszenia czynności serca, spadku ciśnienia krwi, do zagrażającego życiu wstrząsu włącznie (w przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska),reakcje pęcherzowe, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężki, zagrażający życiu typ reakcji alergicznej) i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka oraz złuszczające zapalenie skóry,zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość,pancytopenia, agranulocytoza),tworzenie się obrzęków, w szczególności z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu towarzyszy ostra niewydolność nerek,zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby,kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze,zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita,reakcje psychotyczne, depresja,zakażenia związane ze stanami będącymi przyczyną stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi),podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości, a osobami podatnymi wydają się być pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, choroba mieszana tkanki łącznej),w wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS (do objawów należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30˚C.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lek Ibuprom Ultramax może wpływać na inne leki, a inne leki mogą wpływać na działanie tego leku, w tym leki przeciwzakrzepowe, leki obniżające ciśnienie krwi.Przed zastosowaniem leku Ibuprom Ultramax z innymi lekami należy zawsze poradzić się lekarza lub farmaceuty, w szczególności w przypadku stosowania:innych leków z grupy NLPZ,leków moczopędnych oraz leków oszczędzających potas,leków przeciwpłytkowych i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny,metotreksatu,litu,glikozydów nasercowych,fenytoiny,kortykosteroidów,takrolimusu,cyklosporyny,zydowudyny,rytonawiru,antybiotyków (chinolowych lub aminoglikozydowych),pochodnych sulfonylomocznika,probenecydu i sulfinpirazonu,cholestyraminy,worykonazolu i flukonazolu,baklofenu,aminoglikozydów,mifeprystonu,antagonistów kanałów wapniowych,dezipraminy,lewofloksacyny i ofloksacyny,pochodnych tienopirydyny,bisfosfonianów,leków o działaniu przeciwzakrzepowym,leków obniżających ciśnienie krwi.Stosowanie ibuprofenu z preparatami ziołowymi takimi jak miłorząb japoński (Ginkgo biloba) oraz wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) może zwiększyć ryzyko krwawień, na skutek działania przeciwagregacyjnego.Jednoczesne przyjmowanie ibuprofenu i produktów zawierających przęśl chińską (Ephedra sinica) może powodować zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Pokarm zmniejsza wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego.Podczas stosowania ibuprofenu w dużych dawkach i jednoczesnym spożywaniu alkoholu, mogą wystąpić objawy takie jak zmęczenie i bóle głowy.
Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

1 tabletka zawiera:
substancję czynną: ibuprofen 600 mg,pozostałe składniki: rdzeń tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), tytanu dwutlenek (E 171), talk i glikol propylenowy.
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
Dorośli: 1 tabletka dziennie (jednorazowo 600 mg ibuprofenu).Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg można powtórzyć, zachowując odstęp 6-8 godzin.Maksymalna dawka dobowa, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekraczać 1200 mg (2 tabletki).
Lek należy stosować tylko w przypadku, gdy pacjent nie odczuje poprawy po zastosowaniu ibuprofenu w dawce 400 mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/ dobę). W takim przypadku dawkę 600 mg ibuprofenu można zastosować uwzględniając odstęp 6-8 godzinny od przyjęcia dawki 400 mg. Jeżeli po 3 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem.
Stosowanie leku u osób dorosłych z towarzyszącymi chorobami przewlekłymi należy skonsultować z lekarzem.Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Stosowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, w tym ibuprofenu, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek.Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, w przypadku gdy:u pacjenta występują choroby serca, w tym niewydolność serca, dławica piersiowa, pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar,pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar lub jeśli pacjent pali tytoń,u pacjenta stwierdzono choroby autoimmunologiczne ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy w dawce dobowej powyżej 75 mg,u pacjenta stwierdzono wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn,u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit,u pacjenta stwierdzono zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ,występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek,u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek,u pacjenta stwierdzono czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości (po zastosowaniu leku może wystąpić skurcz oskrzeli),jeśli pacjent przeszedł duży zabieg chirurgiczny,w przypadku pacjentów przyjmujących inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe lub kortykosteroidy), lub jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może czasowo hamować zlepianie się płytek krwi i wydłużać czas krwawienia),podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku.Należy unikać stosowania leku Ibuprom Ultramax jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), w tym inhibitorami cyklooksygenazy-2 (inhibitorami COX-2).Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w szczególności w podeszłym wieku, powinni zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy dotyczące przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.Należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i/lub niewydolnością serca z zatrzymaniem płynu, nadciśnieniem tętniczym i obrzękiem, które są związane ze stosowaniem NLPZ w przeszłości.Ibuprofen może być przyczyną zatrzymywania sodu, potasu i płynów w organizmie pacjentów, którzy wcześniej nie chorowali na choroby nerek. To może z kolei powodować obrzęk lub prowadzić nawet do niewydolności serca lub nadciśnienia tętniczego u pacjentów z predyspozycjami do takich zaburzeń.Długotrwałe przyjmowanie ibuprofenu, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może powodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek.W przypadku długotrwałego leczenia ibuprofenem, konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek jak również liczby krwinek, zwłaszcza u pacjentów z grup wysokiego ryzyka.Podczas leczenia długotrwałego dużymi dawkami leków przeciwbólowych, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leków.Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości).Ibuprofen może maskować oznaki lub objawy zakażenia (gorączka, ból i obrzęk).Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania leku Ibuprom UltramaxNależy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku, ponieważ może to spowodować nasilenie działań niepożądanych szczególnie tych związanych z przewodem pokarmowym i układem nerwowym.Lek zawiera laktozę: jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lekarz może zalecić stosowanie ibuprofenu, wyłącznie jeśli będzie to bezwzględnie konieczne.W ostatnich 3 miesiącach ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ ibuprofen może mieć bardzo poważny, a nawet śmiertelny wpływ na serce i nerki dziecka, nawet po jednorazowym podaniu.Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka matki: w przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu, szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobny.Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Krótkotrwałe stosowanie leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, zmęczenia, zawrotów głowy czy innych objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).Wystąpienie w przeszłości duszności, astmy oskrzelowej, kataru siennego, obrzęku lub pokrzywki po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych, podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ).Ciężka niewydolność serca.Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.Niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia.Wystąpienie w przeszłości krwawienia lub perforacji żołądka albo jelit po zastosowaniu NLPZ.Występowanie obecnie lub w przeszłości, nawracających wrzodów żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa potwierdzone przypadki wrzodów lub krwawienia).Ciężkie odwodnienie (wywołane przez wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów).Ostatni trymestr ciążyNie stosować u osób poniżej 18 lat.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Przeciwbólowe

Ibuprom Ultramax 10 tabl.

empire g, olej rycynowy na zmarszczki, yope kosmetyki, roller jadeitowy do twarzy, peel of

yyyyy