Hedelix syrop 100ml

10,89

SKU: b0d83ab6b55c Kategorie: , ,

Opis

Hedelix syrop 100ml

Salveo

Nazwa: Hedelix
Postać: syrop
Dawka: 0,04 g/5ml
Opakowanie: 100 ml
Skład:
100 ml syropu zawiera:

0,8 g wyciągu z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum spissum) DER (2,2 – 2,9:1); ekstrahent etanol 96% (V/V): glikol propylenowy: woda (45:2:53) m/m/m.

Produkt leczniczy nie zawiera alkoholu (etanol)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Leczenie objawowe dolegliwości w stanach zapalnych dróg oddechowych (kaszel, trudności w odkrztuszaniu) w przebiegu przeziębień i przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować produktu leczniczego w przypadku znanej nadwrażliwości na liście bluszczu pospolitego lub jakikolwiek składnik produktu wymieniony w pkt. 6.1..

Nie należy stosować u osób z zaburzeniami syntezy bursztynianu argininy (choroba metaboliczna cyklu mocznikowego). [W pojedynczym przypadku u pięcioletniego dziecka z przypuszczalnym zaburzeniem syntezy bursztynianu argininy obserwowano powtórne wywołanie epizodu objawów, związanego czasowo ze stosowaniem identycznego produktu leczniczego.]

Hedelix nie może być stosowany u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy.

Działania niepożądane:
Do określenia częstości występowania działań niepożądanych przyjęto następującą klasyfikację:

Bardzo często (  1/10); Często (  1/100 do < 1/10); Niezbyt często (  1/1 000 do < 1/100); Rzadko (  1/10 000 do < 1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000);

Po przyjęciu leków zawierających bluszcz mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak duszność, obrzęk Quinckego, wysypka i pokrzywka.

Sporadycznie mogą wystąpić u osób wrażliwych objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka).

Częstotliwość występowania działań niepożądanych nie jest znana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych,

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Interakcje:
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Dawkowanie:
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecane jest następujące dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

5 ml 3 razy na dobę.

Dzieci od 5 do 10 lat:

2,5 ml 4 razy na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 5 lat syrop może być stosowany po konsultacji z lekarzem.

Dzieci od 1 do 4 lat:

2,5 ml 3 razy na dobę.

Dzieci w 1 roku życia:

2,5 ml jeden raz na dobę.

W celu umożliwienia dokładnego dawkowania do produktu leczniczego dołączono łyżeczkę polipropylenową lub strzykawkę dozującą.

Instrukcja użycia strzykawki dozującej:

Dokładna podziałka konieczna do odmierzania odpowiedniej dawki jest wydrukowana na strzykawce dozującej

1.

1. Odkręcić zakrętkę butelki. Połączyć strzykawkę dozującą z otwartą butelką. Wciskać strzykawkę delikatnie w butelkę do momentu aż strzykawka zostanie unieruchomiona. W tym czasie tłok powinien znajdować się w strzykawce.

2. Ostrożnie odwrócić butelkę do góry dnem i nabrać odpowiednią ilość syropu przesuwając delikatnie tłok strzykawki do odpowiedniego miejsca na podziałce.

3. Odwrócić butelkę do początkowej pozycji i wyciągnąć strzykawkę delikatnią nią obracając. Zamknąć butelkę po przyjęciu dawki.

4. Syrop może zostać bezpośrednio podany poprzez opróżnienie strzykawki dozującej w jamie ustnej na policzek lub z zastosowaniem łyżeczki.

5. Po przyjęciu dawki należy umyć każdą część strzykawki i wysuszyć.

Hedelix należy przyjmować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się popicie syropu znaczną ilością płynu (zaleca się szklankę wody).

Środki ostrożności:
Jeśli pojawi się duszność, gorączka lub ropna plwocina należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jednoczesne stosowanie ze środkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan nie jest zalecane bez kontroli lekarza.

Należy zachować ostrożność w przypadku nieżytu żołądka lub wrzodu żołądka.

5 ml produktu zawiera 1,75 g sorbitolu (zródło 0,44 g fruktozy) co odpowiada około 0,15 jednostkom węglowwodanowym.

Ze względu na zawartość wyciągu roślinnego, Hedelix może tworzyć osad w butelce, osad może powodować zmętnienie roztworu, a smak może ulegać niewielkim zmianom.

Populacja pediatryczna

U dzieci poniżej 5 lat Hedelix można stosować tylko z przepisu lekarza.

Prowadzenie pojazdów:
Hedelix nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn..

Przedawkowanie:
Po zażyciu dużej ilości preparatu możliwe są objawy żołądkowo-jelitowe z powodu dużej zawartości saponin.

Dotychczas są tylko dane dotyczące dzieci, które spożyły świeże liście bluszczu pospolitego. Opublikowane dane z centrów zatruć pokazują, że spożycie dawki 1-5 razy większej, rzadko do 10 razy większej liści bluszczu pospolitego powodowało wymioty i biegunkę w 10% przypadków (N=301 dzieci).

U noworodków zalecane jest bezpośrednie usunięcie trucizny podanie węgla aktywowanego po spożyciu 2 liści bluszczu pospolitego.

Nie można wysnuć wniosków z powyższych danych na temat dawki powodującej zatrucie dla preparatów z suszonych liści bluszczu pospolitego, takich jak Hedelix.

Ciąża:
Nie było badane przenikanie substancji czynnej do mleka matki i przez barierę łożyskową. Produkt nie powinien być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Przeziębienie i grypa

Hedelix syrop 100ml

xxxxx

yyyyy