Bisacodyl Vp 5Mg 30Tabl

7,29

Opis

Bisacodyl Vp 5Mg 30Tabl

Krka

Nazwa: Bisacodyl VP
Postać: tabl.dojelit.
Dawka: 5 mg
Opakowanie: 30 tabl.
Skład:
Jedna tabletka dojelitowa zawiera bisakodylu (Bisacodylum) 5 mg.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna (55 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Działanie:
Jest to lek przeczyszczający i wiatropędny. Działa bezpośrednio na błonę śluzową jelita grubego, pobudzając czuciowe zakończenia splotów nerwowych w błonie śluzowej i warstwie podśluzówkowej. W następstwie przyspiesza i nasila perystaltykę jelita grubego. Zwiększa także wydzielanie wody i elektrolitów w okrężnicy, co powoduje rozluźnienie mas kałowych i ułatwia wypróżnienie.

Wskazania:
Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne). Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zespół ostrego brzucha (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Leśniowskiego?Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie odwodnienie.

Działania niepożądane:
Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha i biegunka – częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.

Interakcje:
Stosowanie produktu Bisacodyl VP jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub mlekiem zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Produkt należy przyjmować nie wcześniej, niż 1 godzinę po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy lub wypiciu mleka.

Bisakodyl, szczególnie stosowany w dużych dawkach, może nasilać działanie glikozydów naparstnicy poprzez zaburzanie równowagi wodno-elektrolitowej.

Jednoczesne stosowanie z bisakodylem leków moczopędnych lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Jednak zaburzenia te obserwuje się głównie wówczas, gdy bisakodyl stosowany jest w dawkach większych niż zalecane.

Dawkowanie:
Dawkowanie

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem produktu nie należy stosować bez zalecenia lekarza.

Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Krótkotrwałe leczenie zaparć:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi:

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Sposób podawania

Tabletki należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popijać wodą.

Dawkowanie (dorośli):
Doustnie, indywidualnie, zależnie od reakcji chorego. Zwykle podaje się 1 – 2 tabletki jednorazowo przed snem lub na 1/2godziny przed śniadaniem. W razie potrzeby dawkę zwiększa się do 15 mg. Przygotowanie do operacji lub badania rentgenowskiego jamy brzusznej – wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg lub badanie 2 – 4 tabletki.

Dawkowanie (dzieci):
Doustnie; – w wieku 2 – 7 lat 1 tabletkę dziennie; – w wieku 8 – 14 lat 1 – 2 tabletki dziennie. Tabletki obficie popijać wodą. Nie rozgryzać.

Środki ostrożności:
Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno­elektrolitowej (w tym hipokaliemię). Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.

Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty.

Odnotowano przypadki zawrotów głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji u pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające, jednak nie wiadomo, czy są one spowodowane parciem na stolec, czy też pojawiają się w wyniku odruchu naczyniowo-nerwowego wywołanego bólem związanym z zaparciem.

Bisacodyl VP jest produkowany w postaci tabletki dojelitowej, zapobiegającej drażniącemu działaniu leku na żołądek, dlatego też tabletka powinna być połknięta w całości bez uprzedniego rozkruszania lub rozgryzania.

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem, a także u pacjentów w każdym wieku, u których produkt jest stosowany w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi nie należy stosować produktu bez zalecenia lekarza.

Produkt zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Prowadzenie pojazdów:
Bisacodyl VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
U osób, które przedawkowały bisakodyl mogą wystąpić: biegunka, kurczowe bóle brzucha i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie hipokalemia) z wszystkimi jej konsekwencjami (np. u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy dojść może do zwiększenia siły działania tych leków).

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W celu zmniejszenia absorpcji leku należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka. Jako że brak jest specyficznej odtrutki, należy wdrożyć leczenie objawowe, przede wszystkim wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz podawanie leków spazmolitycznych.

Ciąża:
Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Bisacodyl VP nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Choć nie wiadomo, czy bisakodyl przenika do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania produktu przez karmiące matki.

Uwagi:
Lek stosuje się ostrożnie w czasie ciąży i podczas karmienia piersią oraz u dzieci (na zlecenie lekarza). Nie zaleca się długotrwale stosować leku w przypadku przewlekłego zaparcia. Nie podawać mleka i leków zobojętniających treść żołądkową w ciągu co najmniej 1 godziny od zażycia bisakodylu.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Układ pokarmowy

Bisacodyl Vp 5Mg 30Tabl

face boom puder enzymatyczny, ekobica, olaplex hair perfector no.3 opinie, neonail cover base protein, axe żel pod prysznic, perfumy męskie avon ranking, natura jelenia góra, bobini płyn do prania, botanic therapy

yyyyy